Topics

Back to speakers

V. Vrba: How to build succesfull startu-up with 2M users in two years (45 min.)

  • Business Hall
  • cs › en

Come to listen to the story of Webnode.com, that achieved oved 2,000,000 users worldwide, in two years.

Founder of Webnode, Vít Vrba, will unveil the internet marketing of Webnode, its historical milestones and will show the steps that helped Webnode in building that million-user web base with the propagation expenses close to the zero. Using practical examples he will show the reason why the czech internet projects are mostly not able to cross the regional limits.

Vít Vrba (CZ)

CEO at Webnode

Vít Vrba je zakladatelem společnosti Westcom. Vít je zodpovědný za firemní strategii, finance a produkty. Má 13 let zkušeností v oblasti Internetu. Vedl několik výzkumných a vývojových internetových projektů.

Vít vystudoval Mendlovu Univerzitu v Brně, kde také v současnosti studuje doktorandské studium Ekonomiky a počítačových věd. Je autorem více jak 20 vědeckých prací z oblasti internetu. Aktivně přednáší na zahraničních vědeckých konferencích.

blog comments powered by Disqus