Topics

Back to speakers

P. Václavek, L. Papadakisova: in+cubator - new education for the new era (35 min.)

  • NME
  • cs

energy, talent, experience, dream, promise, value, change, development team, in+cubator

we are facing the beginning of the 21st century. many wise people around the world prefer to call it a new era. you may ask yourself what is so new and so special about it? look around yourself. the world is pregnant of change, and the question is: “are you ready for it?”

in this new era many new people will succeed in many new businesses that haven’t been invented yet, and the question is: “do you dare to be one of them?”

imagine you are just one step from your natural wealth. it is so easy. just change the word “must” to the word “can”. can you? “yes, you can.”

in+cubator - new education for the new era.

Petr Václavek (CZ)

Visionary at LEMONADE PRAGUE

For me there is only the traveling on the paths that have a heart, on any path that may have a heart. There I travel, and the only worthwhile challenge for me is to traverse its full length. And there I travel -- looking, looking, breathlessly. Petr Václavek’s Specialties: Advertising, Marketing, New Business Acquisitions, Strategic Planning, Creative Leadership, Overall Management Experience * Visionary LEMONADE (Privately Held; Marketing and Advertising industry) 2007 — Present (3 years ) I provide visions & ideas. * Executive Director Arc Worldwide (Public Company; 51-200 employees; Marketing and Advertising industry) February 2002 — January 2007 (5 years ) * Managing Director & Shareholder Northman's (Privately Held; 1-10 employees; Marketing and Advertising industry) 1998 — 2001 (3 years ) * CSD Saatchi & Saatchi (Public Company; 201-500 employees; PUB; Marketing and Advertising industry) 1997 — 1998 (1 year ) * Executive Director Grey (Public Company; 51-200 employees; Marketing and Advertising industry) February 1995 — February 1997 (2 years 1 month) * Account Executive MARK BBDO (Public Company; 51-200 employees; Marketing and Advertising industry) March 1994 — January 1995 (11 months) I worked as an Account Executive for Harvard Funds, Allianz, Cola Cao and Wella.

Lenka Papadakisova (CZ)

None at Expertis Praha, Lemonade

Lenka Papadakisová – Expertis Praha - Rozvoj leaderů na principech moudrého businessu Ve společnosti EXPERTIS mám několik rolí, což mi přináší rozmanitost. Na jedné straně jsem majitelka a zároveň výkonná ředitelka společnosti. Na druhé straně se věnuji práci s klienty v roli konzultanta a kouče. “Věřím ve vnitřní ozdravení společnosti. Věřím v business dělaný hlavou i srdcem, tedy moudře, v proměnu businessu z mechanistického na užitečný, vzájemně prospěšný a prosperující. Věřím, že hybnou silou této změny je naše touha po rovnováze. Vím, že změna je možná a záleží na každém z nás. Proto pracuji s leadery a průkopníky, kteří chtějí přispět pozitivním změnám.”
blog comments powered by Disqus